1998

Tento dátum v mojom živote znamenal prelom a plynulo začal určovať smer mojej pracovnej činnosti až do dnešnej doby. Vždy som obdivoval zručnosť práce s drevom a kovom, ktorú nám tu po storočia zanechávali naši  predkovia. Avšak nepriaznivá doba pre udržanie tohoto krásneho bohatstva ma viedla ku presvedčeniu, že musím našu nádhernú krajinu na nejaký čas opustiť.

Nájsť históriu rešpektovanú a uznávanú v súčasnosti, objaviť moderný dizajn, ktorý naša zem postrádala vzhľadom ku hľadaniu svojej identity vo svete. Rozhodol som sa teda pre dlhú, ale nezabudnuteľnú cestu do Spojených štátov Amerických na dobu dlhých 11 rokov. Ľudia tejto krajiny mi podali pomocnú ruku pri pohľade na moju urputnú snahu sa v tomto odbore vzdelávať a odkryli mi dedictvo ich dávnych Európskych predkov a ich zručnosti, ktoré si nesmierne vážia. Vždy som sa snažil odkryť všetky aspekty a problematiku práce s drevom od samotnej podstaty. Pre tento odbor je tento prístup kľúčový, a preto som všetky schodiská  mal v rukách od samotného návrhu, zvolenia postupu výroby až po jeho tvorbu a odovzdanie majiteľovi.

Jiří Kovář

2009

Týmto spôsobom práce Vám môžeme ponúknuť riešenie schodiska naozaj na mieru s prepracovaním každého detailu. Vždy dbáme na to, aby projekt schodiska spájal ergonómiu s úžitkovou hodnotou. Ideme ruka v ruke s nastupujúcimi trendami a dizajnom.

A za týmto účelom som sa spojil práve s pánom  Branislavom Omastom, ktorý má čisto Európsky pohľad na dnešné požiadavky Vás klientov a schodiská vytvára už od roku 2008.

Spoločnou cestou už ideme od roku 2010 a tak sa s nami stretnete od prvotného návrhu až po samotnú realizáciu a získate tak absolútnu kontrolu nad vašimi požiadavkami.

Jiří Kovář, Branislav Omasta