Navrhneme

Na základe zhromaždených informácií vám pripravíme:
– vypracovanie pôdorysu schodiska a to vždy s ohľadom na ergonomiu schodiska
v súvislosti na jeho podchodnú výšku

– vypracovanie A3 výkresov dokumentácie
+ kusovník k stanoveniu nárezového plánu
a spotreby materiálu

– vypracovanie 3D vizualizácie

– vypracovanie šablón v mierke 1:1 pre výrobu

Vyrobíme

Ponúkame nami vyrábané štandardné konštrukcie u samonosných a obkladaných schodísk, pri použití rôznych materiálov.
U všetkých typov drevín ponúkame variabilnú povrchovú úpravu a na základe Vami predloženej vzorky a tím sme schopní sa farebne prispôsobiť k interiéru domácnosti.
Ďalej sa veľmi radi zaujímame o atypické konštrukcie schodísk a pri praxi od roku 1998 sme schopní ponúknuť veľmi veľkú flexibilitu a prípadné poradenstvo.

Zmontujeme

Jednotlivé súčasti vyrobených schodov vám najprv privezieme a potom sa pustíme do montáže. Od samotného začiatku až po ukončenie realizácie prichádzate do styku len s nami a máte dohľad nad priebehom celej montáže schodísk.